ANBI Verklaring

image_pdfimage_print

ANBI Verklaring van: Afdeling Leimuiden-Rijnsaterwoude van de K.N.V. EHBO
RSIN 81362318
Voor de contactgegevens: zie onder Over Ons > Bestuur.

Doelstelling:
De vereniging heeft als doel het verlenen van eerste hulp bij ongelukken te bevorderen.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. Het organiseren van cursussen waarop zowel theoretisch als praktisch onderricht wordt
gegeven in het verlenen van eerste hulp bij ongelukken;
b. Het genoten onderricht op die cursussen theoretisch en praktisch te onderhouden en te
vervolgen, teneinde verlenging mogelijk te maken van het Diploma Eerste Hulp met
bijbehorende aantekeningen en/of certificaten m.b.t. eerste hulpverlening;
c. Het aanschaffen en uitreiken van materiaal t.b.v. eerste hulpverlening;
d. Het al dan niet in georganiseerd verband daadwerkelijk verlenen van eerste hulp;
e. Andere wettige middelen, die bevorderlijk zijn tot het bereiken van het doel.
f. De training en herhaling verzorgen voor de opleiding Reanimatie en AED bediener.
g. Invulling van onze maatschappelijke taak door activiteiten t.b.v. de Maatschappelijke Agenda van de Gemeente Kaag en Braassem (MAG).
Daarnaast verwijzen wij naar https://koninklijke-ehbo.nl/samen-ehbo/onze-organisatie/.
Het bestuur, bestaande uit vrijwilligers, bereidt het beleid voor en voert het beleid uit.
Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt alleen op basis van declaraties (reis)kostenvergoeding. Er is geen personeel in dienst van de vereniging.

Voor de resultaten 2020 klik  Anbi balans 2020